ดีมิเทอร์ (Demeter)

เทพีดีมิเตอร์ (Demeter) เป็นเทพีอีกองค์หนึ่งที่ทรงกำเนิดมาพร้อมๆ กับมหาเทพซูส ในฐานะพระเชษฐภคินี ทรงเป็น
พระธิดาในไททันส์โครนุสและรีอาเช่นเดียวกับพี่น้องอีก 5 พระองค์ ในโมันเทพีดีมิเตอร์ถูกบูชาในนามว่า ซีรีส (Ceres)

joker123


พระนามของเทพีดีมิเตอร์ คำว่า De หมายถึงโลก (Earth) และคำว่า meter มากจาก mater ซึ่งหมายถึง แม่ (Mother) เมื่อรวมกันแล้วจึงเป็น Earth-mother แม่ของโลก สำหรับโลกมนุษย์หรือชีวิตของมนุษย์นั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ อาหาร อาหารจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในหารดำรงชีวิตของมนุษย์ การจะแสวงหามาได้ซึ่งอาหารนั้นแต่เดิมมนุษย์วานรก่อนประวัติสาสตร์ อย่างที่เรารู้จักกันนั้นมักจะออกล่าอาหารเอาจากสัตว์ที่พบและใช้เนื้อของมันเป็นอาหาร แต่หลังจากที่มนุษย์เริ่มติดต่อกับเทพเจ้าแล้ววิธีการหาอาหารวิธีใหม่ก็เกิดขึ้น ตามตำนานของกรีกได้กล่าวไว้ว่า เทพีดีมิเตอร์เป็นผู้สอนให้มนุษย์รู้จักการหาอาหารโดยวิธีเกษตรกรรม ทรงสอนศิลปะการปลูกให้แก่มนุษย์ ทำให้การหาอาหารแบบนี้เป็นที่แพร่หลายเป็นอารยธรรมที่สืบต่อมาหลายชั่วอายุคน เพื่อเป็นเกียรติให้แก่พระเทพี ชาวกรีกจึงยกย่องให้พระนางเป็น เทพีแห่งความอุดม

สล็อต


สมบูรณ์ เกษตรกรรม และ อารยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นเทพีผู้รักษากฎหมายศักดิ์สิทธิ์และวัฎสังสาร
เทพีดีมิเตอร์มักปรากฎองค์ในรูปสตีวัยกลางคนแต่งดงาม พระเกศาสีทอง สวมมงกุฎรวงข้าวสาลี และด้วยความที่ได้ตำแหน่งเป็นเทพีแห่งกสิกรรมจึงทรงปรากฎมาพร้อมๆ กับ ดอกไม้ ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ ธัญพืช ทรงถือฟ้อนธัญพืชหรือรวงข้าวไว้ในมือ บ้าง

สล็อตออนไลน์


เป็นเคียว หรือ คันไถ ที่พระบาทจะมีกระบอกที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ
ที่ประทับของเทพีดีมิเตอร์มิใช่บนสรวงสวรรค์โอลิมปุสแต่อย่างใด แต่เป็นดินแดน อีลิวซิส (Eleusis) ซึ่งอยู่ใกล้เอเธนส์ ดินแดนนี้เป็นดินแดนที่พระเทพีทรงมีความหลังที่เจ็บปวด ซึ่งทรมานพระทัยของพระองค์ทุกๆ ปี ครั้งหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เทพแห่ง

jumboslot


ยมโลก เฮดิส ลักพาตัวพระธิดาของเทพีดีมิเตอร์นามว่า เพอร์เซโฟน ลงไปสู่ยมโลก ทำให้พระเทพีทรงต้องรีบรุดลงมาจากสวรรค์ออกตามหาตัวพระธิดาทุกหนทุกแห่ง เมื่อเดินมาถึง อีลิวซีส นางแปลงเป็นหญิงชราและเดินเตร็ดเตร่เข้าไปในเมือง ชาวเมืองเห็นหญิงชราผู้น่าสงสารจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พระเทพีดีมิเตอร์เห็นถึงความมีเมตตาของพวกเขา พระนางจึงแปลงกายกลับมาดังเดิม แสดงรัศมีเปล่งปลั่ง เมื่อชาวเมืองเห็นดังนั้นจึงได้สร้างวิหารถวาย และทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการบูชาเทพีดีมิเตอร์เป็นการถาวร

slot