สมัยไซคลาดิค

ความสำคัญของอารยธรรมไซคลาดิคของปลายยุคหินใหม่ต้นยุคสำริดอยู่ที่รูปสลักสตรีแบบแบนราบที่แกะจากหินอ่อนสีขาว
บนเกาะหลายร้อยปีก่อนยุคสำริดตอนกลางจะรุ่งเรือง (อารยธรรมมิโนอัน) ทางตอนใต้ในครีตรูปสลักหินอ่อนเหล่านี้ถูก

joker123


โจรกรรมจากสุสานเพื่อสนองความต้องการสิ่งของโบราณอารยธรรมไซคลาดิคของตลาดมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประมาณกันว่าเพียง 40% ของรูปสลัก 1,400 ชิ้นเท่านั้นที่พบที่ทราบที่มาดั้งเดิม เพราะผู้ลักสิ่งมีค่าเหล่านี้ได้ทำการทำลายหลักฐานไปเสียสิ้น

สล็อต


ศิลปะไซคลาดิก (Cycladic)

หมายถึงศิลปกรรมและอารยธรรมของชนชาติบริเวณหมู่เกาะไซคลาดิกแถบทะเลอีเจียนระหว่าง 2600 – 1100 ปี

สล็อตออนไลน์


ก่อนคริสตกาล งานศิลปะที่ยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ได้แก่ วัตถุประเภทภาชนะรูปสลักหินอ่อน ซึ่งพบในหลุมศพ ส่วนใหญ่เป็นรูปสตรีเปลือยขนาดเล็ก หรือรูปนักดนตรี รูปเคารพในร่างของสตรี ซึ่งรวมทั้งรูปขนาดเท่าคนจริงอยู่ในลักษณะโปร่งบาง ผิดกับร่างของเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่เคยพบมาก่อน เนื่องจากกิจกรรมด้านทะเลของพวกไซคลาดิกนี้แพร่หลาย

jumboslot


ออกไปกว้างขวาง ศิลปะของชนกลุ่มนี้จึงทรงอิทธิพลไปยังศิลปะและวัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดังเช่นพวกเกาะคริต

slot