เหตุการณ์สำคัญในสงครามโทรจัน

???????????????????????????????????? events ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? joker123 ???????????????????????????????????????????????????????? ( ??????????????????? ) ????????????????????????????????????????? ? ??????????? Epic Cycle ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ( ???????? “?????????????????????”)?????????????????????????????Aphrodite ????? ??????????????????????????????????? Aphrodite ???????????????????????????????????????????? Helen ????????????????????????????????? ” ????????????? ” ??????????? “????????????????????????????????” ??????????????????????????????? – ??????????????????????? – ????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????Odysseus??????????????????????????????? (Achaean) ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? jumboslot ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? (??????????????) ?????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? Agamemnon ????????????????????????? Menelaus – ?????????????????? Achaeans ????????????????????????????????????????????????????????????? Troy ???????????????? Helen ????????? slot

Continue Reading

บุคคลที่มีชื่อเสียงและสงครามจากเทพนิยายกรีก

?????????????????????????????????????????????????????? (“????”) ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????House of Atreus ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? Pandora’s Box ????????????? Minotaur joker123 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? Aphrodite ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Aeneas ????????????????????????????????????????????? Ulysses ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? 10 ???????????????????????????? 10 ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ” The Odyssey ” ???????????????????????????????????????????????????? “The Iliad” ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Andromeda?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? (???????????) ???????????? ????????????Cadmus ?????????????????????????????????? (??????????????????????????????????) ?????????????????????????????????????? ??????????????? ? Cadmus ???????????????????????????? Oedipus ?????????????????? Freudian ??????????????? Thebes ?????????????????????????? jumboslot ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? slot

Continue Reading

ดีมิเทอร์ (Demeter)

เทพีดีมิเตอร์ (Demeter) เป็นเทพีอีกองค์หนึ่งที่ทรงกำเนิดมาพร้อมๆ กับมหาเทพซูส ในฐานะพระเชษฐภคินี ทรงเป็นพระธิดาในไททันส์โครนุสและรีอาเช่นเดียวกับพี่น้องอีก 5 พระองค์ ในโมันเทพีดีมิเตอร์ถูกบูชาในนามว่า ซีรีส (Ceres) joker123 พระนามของเทพีดีมิเตอร์ คำว่า De หมายถึงโลก (Earth) และคำว่า meter มากจาก mater ซึ่งหมายถึง แม่ (Mother) เมื่อรวมกันแล้วจึงเป็น Earth-mother แม่ของโลก สำหรับโลกมนุษย์หรือชีวิตของมนุษย์นั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ อาหาร อาหารจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในหารดำรงชีวิตของมนุษย์ การจะแสวงหามาได้ซึ่งอาหารนั้นแต่เดิมมนุษย์วานรก่อนประวัติสาสตร์ อย่างที่เรารู้จักกันนั้นมักจะออกล่าอาหารเอาจากสัตว์ที่พบและใช้เนื้อของมันเป็นอาหาร แต่หลังจากที่มนุษย์เริ่มติดต่อกับเทพเจ้าแล้ววิธีการหาอาหารวิธีใหม่ก็เกิดขึ้น ตามตำนานของกรีกได้กล่าวไว้ว่า เทพีดีมิเตอร์เป็นผู้สอนให้มนุษย์รู้จักการหาอาหารโดยวิธีเกษตรกรรม ทรงสอนศิลปะการปลูกให้แก่มนุษย์ ทำให้การหาอาหารแบบนี้เป็นที่แพร่หลายเป็นอารยธรรมที่สืบต่อมาหลายชั่วอายุคน เพื่อเป็นเกียรติให้แก่พระเทพี ชาวกรีกจึงยกย่องให้พระนางเป็น เทพีแห่งความอุดม สล็อต สมบูรณ์ เกษตรกรรม และ อารยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นเทพีผู้รักษากฎหมายศักดิ์สิทธิ์และวัฎสังสารเทพีดีมิเตอร์มักปรากฎองค์ในรูปสตีวัยกลางคนแต่งดงาม พระเกศาสีทอง สวมมงกุฎรวงข้าวสาลี และด้วยความที่ได้ตำแหน่งเป็นเทพีแห่งกสิกรรมจึงทรงปรากฎมาพร้อมๆ กับ ดอกไม้ ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ ธัญพืช ทรงถือฟ้อนธัญพืชหรือรวงข้าวไว้ในมือ บ้าง สล็อตออนไลน์ เป็นเคียว หรือ คันไถ ที่พระบาทจะมีกระบอกที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณที่ประทับของเทพีดีมิเตอร์มิใช่บนสรวงสวรรค์โอลิมปุสแต่อย่างใด แต่เป็นดินแดน อีลิวซิส (Eleusis) ซึ่งอยู่ใกล้เอเธนส์ ดินแดนนี้เป็นดินแดนที่พระเทพีทรงมีความหลังที่เจ็บปวด ซึ่งทรมานพระทัยของพระองค์ทุกๆ ปี ครั้งหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เทพแห่ง jumboslot ยมโลก เฮดิส ลักพาตัวพระธิดาของเทพีดีมิเตอร์นามว่า เพอร์เซโฟน ลงไปสู่ยมโลก ทำให้พระเทพีทรงต้องรีบรุดลงมาจากสวรรค์ออกตามหาตัวพระธิดาทุกหนทุกแห่ง เมื่อเดินมาถึง อีลิวซีส นางแปลงเป็นหญิงชราและเดินเตร็ดเตร่เข้าไปในเมือง ชาวเมืองเห็นหญิงชราผู้น่าสงสารจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พระเทพีดีมิเตอร์เห็นถึงความมีเมตตาของพวกเขา พระนางจึงแปลงกายกลับมาดังเดิม แสดงรัศมีเปล่งปลั่ง เมื่อชาวเมืองเห็นดังนั้นจึงได้สร้างวิหารถวาย และทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการบูชาเทพีดีมิเตอร์เป็นการถาวร slot

Continue Reading

เฮราคลีสเสียสติ

เฮราคลีสเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นชายกำยำที่มีพละกำลังเหนือมนุษย์ และได้แต่งงานกับเมการา (Megara) ลูกสาวของกษัตริย์ครีออนแห่งเมืองธีบส์ ทั้งคู่ครองรักกันอย่างสงบสุขหลายปีและมีลูกด้วยกันหลายคน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ขัดหูขัดตาเฮราอย่างมาก เฮราจึงบันดาลให้เฮราคลีสเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมา พอได้สติขึ้นมา เฮราคลีสจึงเห็นว่าในช่วงที่หน้ามืดตามัวไม่ได้สตินั้น ตนเองได้ฆ่าลูกเมียตายเรียบ joker123 เฮราคลีสจึงรู้ผิดและโศกเศร้าอย่างมาก จึงอัปเปหิตัวเองออกจากเมืองธีบส์และออกเดินทางไปยังวิหารเดลฟี (Delphi) เพื่อขอคำชี้แนะ ปรากฏว่านักบวชที่วิหารบอกว่าเพื่อเป็นการล้างมลทินจากการฆ่าคน (เรียกว่า miasma ภาษาอังกฤษในปัจจุบันนำมาใช้หมายถึง ไอเหม็น) เฮราคลีสจะต้องไปรับใช้ยูริสธีอุส ซึ่งได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองไมซีนี เป็นเวลา 12 ปีและปฏิบัติภารกิจทุกอย่างที่กษัตริย์มอบหมายให้ไม่ว่าภารกิจนั้นจะหินขนาดไหน สล็อต ภารกิจเหล่านี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 12 ประการ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 12 Labors แต่ในภาษากรีกใช้คำว่า athloi ซึ่งหมายถึง ภารกิจที่ทำเพื่อพิชิตรางวัล และเป็นญาติกับคำว่า athlete ที่หมายถึง นักกรีฑา (ผู้ที่ลงแข่งขันเพื่อรางวัล) รวมถึง triathlon (ไตรกรีฑา) pentathlon (ปัญจกรีฑา) และ decathlon (ทศกรีฑา) สล็อตออนไลน์ ทั้งนี้ ด้วยความที่ภารกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความโหดหินแบบที่ปุถุชนคนทั่วไปไม่น่าทำได้เพราะเกี่ยวข้องกับการปราบสัตว์ประหลาดหรือการไปนำสิ่งของพิสดารมากจากแดนไกล ดังนั้นจึงทำให้มีคนนำชื่อเฮอร์คิวลีสมาทำเป็นคำว่า herculean ในภาษาอังกฤษมาใช้อธิบายงานที่ยากเข็ญจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ ต้องใช้กำลังวังชาและความอุตสาหะมหาศาล เช่น Ridding Thailand of illegal gambling houses is a herculean task. เป็นต้น jumboslot นอกจากนั้น คำว่า herculean ยังใช้บรรยายคนที่แข็งแรงกำยำ กล้ามเป็นมัดๆ แบบเฮราคลีสได้อีกด้วย เช่น Can you please take your eyes off that herculean hunk for a moment and actually focus? ก็คือ ช่วยละสายตาจากพ่อหนุ่มล่ำบึกคนนั้นแล้วตั้งสติหน่อยได้ไหม ส่วนภารกิจทั้ง 12 ประการของเฮราคลีสมีอะไรบ้างและเป็นที่มาคำศัพท์แสงอะไรในภาษาอังกฤษบ้าง ติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับ slot

Continue Reading